logowanie | rejestracja  PARTNERCZY: Tenis statystyki | Tenis live

Tennis Prediction - Polski
  • Tennis Prediction - English
  • Tennis Prediction - Deutsch
  • Tennis Prediction - Românã
  • Tennis Prediction - Italiano
  • Tennis Prediction - Polski
  • Tennis Prediction - Español
  • Tennis Prediction - Magyar
  • Tennis Prediction - Èesky
  • Tennis Prediction - Slovensky
  • Tennis Prediction - Hrvatski

Regulamin użytkowania servera TennisPrediction.com

1. Postanowienia ogólne
Web TennisPrediction.com powstał w celu pomocy typerom przy typowaniu meczy tenisa, jak też jako źródło informacji ze świata tenisa dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Użytkownik może zobaczyć (przejrzeć) statystyki jednego gracza albo porównać dwóch graczy wg różnych kryteriów wyboru. Przy porównywaniu graczy automatycznie zostanie pokazane prowdopodobieństwo wygrania porównywanych graczy, na podstawie dotychczas rozegranych meczy, wg zadanych kryteriów.

2. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo
Za dane osobowe, które nie będą udostępniane osobom trzecim uznaje się: e-mail i hasło użytkownika, które są wymagane przy rejestracji, jak też login podany przy rejestracji i stosowany przy niektórych ustawieniach danego użytkownika. E-mail służy do komunikacji administratora i użytkownika, hasło służy do autoryzacji danego użytkownika, login do identyfikacji użytkownika przy logowaniu, jak również w przypadku naruszenia regulaminu i zakazów obowiązujących użytkowników servera TennisPrediction.com . Administrator servera TennisPrediction.com zastrzega sobie prawo opublikowania lub udostępnienia osobom trzecim ostatnich danych typera tj. jego typów, kuponów, jak też jego ostatnio podanych wiadomości .Administrator zachowuje prawo prewencyjnego kontrolowania wiadomości przesyłanych między użytkownikami servera TennisPrediction.com , celem zapewnienia porządku, przestrzegania obowiązujących regulaminów na serverze , jak też zakazów obowiązujących w SK. Administrator zachowuje prawo przesłania zarejestrowanemu użytkownikowi reklamowy e-mail, jednak maksymalnie 1 e-mail w ciągu 30 dni. Użytkownik ma prawo na żądanie w ramach rozporządzenia 428/2002 Z.z o ochronie danych osobowych zakazać przysyłania e-maili zawierających reklamy, co będzie w pełni respektowane. Za reklamowy e-mail nie jest uznawany e-mail zawierający informacje o nowościach servera TennisPrediction.com . Zakazane jest przesyłanie reklam lub innych wiadomości niezwiązanych z funkcjonowaniem servera

3. Informacje o innych stronach
Informacje zawierające odsyłacze (linki) do innych serverów , niż TennisPrediction.com mają tylko charakter informacyjny, mający pomóc użytkownikom w poszukiwaniu informacji, których użytkownik poszukuje. Nie odpowiadamy za bezpieczeństwo, legalność, sprawność funkcjonowania, aktualność, ochronę danych osobowych i politykę prowadzoną przez server na który wskazuje odsyłacz (link). W przypadku, jak użytkownik chce przejść na server do którego odsyła link, czyni to na własne ryzyko, a administrator servera TennisPrediction.com nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności za powstałe problemy lub straty spowodowane przejściem do tego servera.

4. Konkurs
Celem konkursu na serverze TennisPrediction.com jest osiągnięcie w danym miesiącu jak najwyższego zysku. Użytkownicy z najwyższym zyskiem w danym miesiącu otrzymują nagrody, wg aktualnego ich podziału. W celu zapewnienia wysokiego poziomu konkursu i skuteczności podawanych typów, ograniczono maksymalną liczbę podawanych typów, które może podać użytkownik na swój kupon do jednego typu, a liczbę kuponów do 5, tzn każdy użytkownik może podać maksymalnie 5 pojedyncze typy jednego dnia. Jeśli chcesz brać udział w konkursie o nagrody, musisz postawic w bieżącym miesiącu najmniej jeden zakład w Paypal.com. Każdy użytkownik może wygrać nagrodę pieniężną tylko raz za cały czas.

5. Typy na gracza
W konkursie użytkownik , który się zarejestrował ma wybór między dwoma typami: typ:1 i typ:2. W przypadku , gdy użytkownik podał typ:1 oznacza to, że użytkownik typuje wygraną gracza , który uwidoczniony jest jako gospodarz. W przypadku podania typu:2 użytkownik typuje wygraną gracza, który uwidoczniony jest jako gość.

6. Kurs na zdarzenie
Kurs na typowane zdarzenie, to kurs podany na wybrany typ przy wybranym meczu.

7. Ewentualna (możliwa) wygrana/ ewentualny zysk/ ewentualna strata
Ewentualną wygraną przedstawia wysokość wybranego kursu, ewentualny zysk równy jest różnicy wybranego kursu pomniejszonego o1 pkt, a ewentualna strata równa się stracie 1 pkt.

8. Wygrany albo nie wygrany kupon
Kupon traktowany jest jako wygrany, gdy mecz skończył się wynikiem takim jaki typował dany użytkownik. W przeciwnym przypadku kupon jest traktowany jako przegrany.

9. Mecze odłożone/nierozegrane
Mecze, które zostały odłożone albo z jakichkolwiek powodów nierozegrane traktowane są jako wygrane, a kurs w tym przypadku przyjmuje się jako równy 1.

10. Krecz podczas meczu
Krecz podczas meczu traktowany jest jako przegrana gracza, który kreczował w meczu.

11. Rozliczenie zakładów
Rozliczenie zakładów następuje drugiego dnia rano, po rozegraniu meczy , gdy znane są ostateczne ich wyniki.

12. Oferta zakładów
Oferta zakładów uzupełniana jest w godzinach rannych. Od decyzji administratora zależy, które mecze umieści w ofercie zakładów i jakie kursy umieści przy poszczególnych typach na mecz, które stanowić będą średnią kursów na dany typ u różnych bukmacherów, którzy podali kursy na dany mecz.

13. Stornowanie / poprawianie kuponów, oferty
Administrator zastrzega sobie prawo wycofania określonego meczu z aktualnej oferty zakładów bez podania przyczyny, poprawić błędnie podany kurs na już zamkniętych kuponach użytkowników lub stornować kupon (rozliczony jako wygrany z kursem 1) na już zamkniętych kuponach użytkowników bez podania powodu (lecz głównie z przyczyn źle podanej oferty tj. nieistniejącego meczu).

14. Usunięcie konta lub zablokowanie dostępu
Administrator zachowuje prawo usunięcia konta użytkownika albo zablokowania dostępu do servera TennisPrediction.com bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta, użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

15. Postanowienia końcowe
Administrator servera TennisPrediction.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wiarygodność i aktualność podawanych informacji, jak również straty finansowe lub inne straty poniesione przez użytkownika TennisPrediction.com . Serwis TennisPrediction.com nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane tymczasowym lub permanentnym brakiem dostępności serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wiadomości, podawane przez użytkowników servera (odpowiedzialność za podane wiadomości ponosi użytkownik, który daną wiadomość podał). Informacje, które są publikowane na serwerze TennisPrediction.com , są chronione prawami autorskimi i jakiekolwiek niedozwolone użycie tych materiałów w całości lub części bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora jest zakazane. Naruszenie powyższego postanowienia, może oznaczać przekroczenie praw autorskich oraz/lub innych praw.

Tylko jedno konto (login) / użytkownik
Każdy użytkownik, może posiadać tylko jedno konto (login). W przypadku stwierdzenia, iż użytkownik posiada kilka kont (loginów) zostanie mu zablokowany dostęp do TennisPrediction.com .

18+